BALKANSKA GEOGRAFSKA OLIMPIJADA SE ODRŽAVA U BEOGRADU OD 21 DO 28 JUNA 2015

SVE INFORMACIJE NA SAJTU:  http://bgo.org.rs/