Program rada

Regionalni centar za talente BEOGRAD II, je Zaključkom Gradonačelnika, dobio status „USTANOVA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA RAD SA MLADIMA“. Regionalni centar za talente BEOGRAD II, je Ustanova čiji su osnovni programski zadaci i ciljevi – uvođenje mladih u naučnoistraživačke procese u oblastima prirodnih, društvenih, tehničkih, humanističkih i drugih nauka.

Svoje programske aktivnosti Centar sprovodi koroz:

• Proces identifikacije nadarenih i talentovanih (testiranje baterijama testova, psihološka analiza rezultata testa za svakog pojedinca, psihološko savetovalište za decu i roditelje)

• Konsultativna nastava – svi koji zadovolje na prijemnom testu pristupaju konsultativnoj nastavi po naučnim disciplinama, koja ima za cilj da svaki pojedinac definiše problem za svoj istraživački projekat, takođe u tom nastavom je obuhvaćena i edukacija načina i tehnike pisanja istraživačkih projekata.

• Mentorska nastava – svi koji definišu naslove za svoje istraživačke radoive pristupaju mentorskoj nastavi. Centar u toku jednog ciklusa rada angažuje preko osamdeset eminentnih stručnjaka sa univerziteta, instituta, naučnih i drugih institucija da kao mentori usmere polaznike za pisanje istraživačkog projekta. Takođe svojim polaznicima obezbeđuje rad u institutima, laboratorijama i drugim naučnim institucijama.

• Takmičenja i smotre – pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete i nauke Centar organizuje dva nivoa takmičenja po naučnim disciplinama Regionalno i Republičko.

Prijemno testianje

Na početku svake školske godine na predlog nastavnog osoblja i psihološko pedagoških službi škola vrši se testiranje za prijem novih polaznika. Centar je omogućio da i roditelji mogu nominovati (prijaviti) svoje dete za prijemno testiranje ukoliko učenik nije nominovan od strane škole. Konkurs za testiranje se objavljuje na sajtu Centra. Vrlo je važno znati da je Centar spustio starosnu granicu za upis novih polaznika, tako da se primaju učenici od petog razreda osnovnih škola. Učenici petih i šestih razreda rade po specijalnim programima usklađenim po nastavnom planu i programu, naravno ne preslikani već prošireni prema afinitetima polaznika, za svaku naučnu oblast.

Učenik koji jednom položi prijemni test, nije u obavezi da ponovo polaže prijemni test. Centar u svojoj bazi podataka i kartoteci ima evidenciju za svakog pojedinca koji je polagao prijemni test.

Polaznik Centra samostalno bira naučnu oblast koju želi da radi u Centru, bez obzira na nominaciju od strane škole a uz savete psihologa Centra.

Svaki polaznik može u toku jednog ciklusa rada da pohađa jednu naučnu oblast, a svake godine može da menja naučnu disciplinu. Učenici petih i šestih razreda mogu da pohađaju dve oblasti plus umetničku, a stariji samo jednu naučnu plus jednu umetničku.

Naučne oblasti

Svoje programske aktivnosti centar sprovodi kroz sledeće naučne oblasti:
• SRPSKI JEZIK
• KNJIŽEVNOST
• ENGLESKI JEZIK
• RUSKI JEZIK
• MATEMATIKA
• INFORMATIKA
• BIOLOGIJA
• HEMIJA
• FIZIKA
• GEOGRAFIJA
• ISTORIJA
• ŽIVOTNA SREDINA
• PSIHOLOGIJA

Kao i umetničke discipline

• KNJIŽEVNO STAVARALAŠTVO
• FOTOGRAFSKA UMETNOST
• LIKOVNA UMETNOST
• PRIMENjENA UMETNOST
• GRAFIČKI DIZAJN

Takmičenje i smotre

• Regionalno takmičenje i smotra istraživačkih radova
• Republičko takmičenje i smotra istraživačkih radova
• Regionalno takmičenje i smotra umetničkih radova
• Republičko takmičenje i smotra umetničkih radova

• takmičenje iz Engleskog jezika na svim uzrasnim nivoima od
5 razreda osnovne škole do završnog razreda srednjih škola
(školski, opštinski, regionalni i republički nivo).

• U saradnji sa Metropoliten univerzitetom takmičenje iz oblasti
informatike i grafičkog dizajna.
Najuspešniji sa ovog takmičenja dobijaju STIPENDIJU,
odnosno besplatno studiranje.

Međunarodna takmičenja

• Internacionalana konferencija mladih naučnika – Svetsko prvenstvo istraživačkih radova
• Internacionalno takmičenje istraživačkih radova – Humanističke nauke
• Geografska olimpijada
• Vesna press – Kijev – takmičenje fotografskih, filmskih i žurnalističkih radova
• Internacionalno takmičenje umetničkih radova
• Turnir mladih matematičara
• Turnir mladih fizičara
• Dečiji svetski samit- festival „Učinimo svet boljim“
• Dečija liga naroda

Upis na fakultete i stipendije

Takmičenja u organizaciji Centra su pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, pa diplome stečene u trećem i četvrtom razredu srednjih škola znače i oslobađanje polaganja prijemnih ispita.

Pored toga uspešni polaznici centra su u mogućnosti da ostvare stipendije (besplatno školovanje) na:
• Metropoliten univerzitetu,
• Komtrade informatičkom fakultetu,
• FEFA fakultetu.

Učenici sa diplomama Regionalnog centra mogu da konkurišu za godišnje stipendije koje raspisuje Skupština grada Beograda, Opštine, Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo prosvete i nauke….

Psihološko savetovalište

U sklopu rada Regionalnog centra za talente, radi i psihološko savetovalište za decu i roditelje. Nakon analize prijemnih testova,  koji su delom i pokazatelji u kom smeru se mogu usmeravati polaznici, moguće je uraditi testove profesionalne orijentacije. Takođe organizovan je veliki broj  psiholoških radionica koje pomažu da se u mlađem uzrastu odrede smernice za dalji razvoj svakog deteta. Baterijama testova, upitnicima za roditelje i učenike, intervijuima, analizama,  u dosadašnjem radu savetovališta postignuti su vrhunski rezultati, u profesionalnoj orijentaciji kao i u pomoći roditeljima i deci u mlađem uzrastu. Pomoću baze podataka i kartoteke, Centar prati razvoj svakog polaznika, njegove uspehe na takmičenjima, uspehe u školi, uspehe na sportskim, umetničkim aktivnostima i tako dalje.

Ostale aktivnosti

  • PRIPREMNA NASTAVA ZA UPIS U SREDNjU ŠKOLU – po najpovoljnijim uslovima i uz konstantno praćenje i konsultaciju sa roditeljima, u predhodnom periodu svi učenici koji su u Centru pohađali pripremnu nastavu su postigli maksimalne rezultate.
  • AKREDITOVANI SEMINARI ZA PROFESORE I NASTAVNIKE – u cilju što boljeg rada sa nadarenima i talentovanima Centra organizuje seminare za profesore i nastavnike Informatike, Srpskog jezika i Istorije, koji su akreditovani od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja.
  • LETNJE ŠKOLE I KAMPOVI  - Regionalni centar svake godine za svoje polaznike  organizuje LETNjU ŠKOLU u RADALj BANjI.  Kroz ovu školu je prošlo preko 500 polazika u predhodnom periodu, a ocene od strane polaznika i roditelja su maksimalne.  Takođe tokom zimskog raspusta Centar organizuje rad u prostorijama Centra, za sve učenike beogradskih škola.
  • ŠKOLA FOTOGRAFIJE
  • ŠKOLA GRAFIČKOG DIZAJNA
  • ŠKOLA LIKOVNE UMETNOSTI
  • ORGANIZOVANI OBILAZAK NAUČNIH INSTITUCIJA
  • ŽURNALISTIČKA SEKCIJA – UREDNIŠTVO ČASOPISA TALENT