Program rada

Regionalni centar za talente BEOGRAD II, je Zaključkom Gradonačelnika, dobio status „USTANOVA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA RAD SA MLADIMA“. Regionalni centar za talente BEOGRAD II, je Ustanova čiji su osnovni programski zadaci i ciljevi – uvođenje mladih u naučnoistraživačke procese u oblastima prirodnih, društvenih, tehničkih, humanističkih i drugih nauka.

Svoje programske aktivnosti Centar sprovodi koroz:

• Proces identifikacije nadarenih i talentovanih

• Konsultativna nastava

• Mentorska nastava

• Takmičenja i smotre

Svaki polaznik može u toku jednog ciklusa rada da pohađa jednu naučnu oblast, a svake godine može da menja naučnu disciplinu.  

 DODATNE AKTIVNOSTI  :

U sklopu rada Regionalnog centra za talente, radi i psihološko savetovalište za decu i roditelje. Nakon analize prijemnih testova,  koji su delom i pokazatelji u kom smeru se mogu usmeravati polaznici, moguće je uraditi testove profesionalne orijentacije. Takođe organizovan je veliki broj  psiholoških radionica koje pomažu da se u mlađem uzrastu odrede smernice za dalji razvoj svakog deteta. Baterijama testova, upitnicima za roditelje i učenike, intervijuima, analizama,  u dosadašnjem radu savetovališta postignuti su vrhunski rezultati, u profesionalnoj orijentaciji kao i u pomoći roditeljima i deci u mlađem uzrastu. Pomoću baze podataka i kartoteke, Centar prati razvoj svakog polaznika, njegove uspehe na takmičenjima, uspehe u školi, uspehe na sportskim, umetničkim aktivnostima i tako dalje.

  • PRIPREMNA NASTAVA ZA UPIS U SREDNjU ŠKOLU – po najpovoljnijim uslovima i uz konstantno praćenje i konsultaciju sa roditeljima, u predhodnom periodu svi učenici koji su u Centru pohađali pripremnu nastavu su postigli maksimalne rezultate.
  • AKREDITOVANI SEMINARI ZA PROFESORE I NASTAVNIKE – u cilju što boljeg rada sa nadarenima i talentovanima Centra organizuje seminare za profesore i nastavnike Informatike, Srpskog jezika i Istorije, koji su akreditovani od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja.
  • LETNJE ŠKOLE I KAMPOVI  – Regionalni centar svake godine za svoje polaznike  organizuje LETNjU ŠKOLU u RADALj BANjI.  Kroz ovu školu je prošlo preko 500 polazika u predhodnom periodu, a ocene od strane polaznika i roditelja su maksimalne.  Takođe tokom zimskog raspusta Centar organizuje rad u prostorijama Centra, za sve učenike beogradskih škola.
  • ŠKOLA FOTOGRAFIJE
  • ŠKOLA GRAFIČKOG DIZAJNA
  • ŠKOLA LIKOVNE UMETNOSTI
  • ORGANIZOVANI OBILAZAK NAUČNIH INSTITUCIJA
  • ŽURNALISTIČKA SEKCIJA – UREDNIŠTVO ČASOPISA TALENT