Program rada

Osnovni programski zadaci i ciljevi RCT BEOGRAD su uvođenje mladih u naučnoistraživačke procese u oblastima prirodnih, društvenih, tehničkih, humanističkih i drugih nauka.

Svoje programske aktivnosti Centar sprovodi koroz:

• Proces identifikacije nadarenih i talentovanih

• Konsultativnu nastava

• Mentorsku nastava

• Takmičenja i smotre

Svaki polaznik može u toku jednog ciklusa rada da pohađa jednu naučnu oblast, a svake godine može da menja naučnu disciplinu.  

 DODATNE AKTIVNOSTI  :

U sklopu rada Regionalnog centra za talente, radi i psihološko savetovalište za decu i roditelje. Nakon analize prijemnih testova,  koji su delom i pokazatelji u kom smeru se mogu usmeravati polaznici, moguće je uraditi testove profesionalne orijentacije. Takođe organizovan je veliki broj  psiholoških radionica koje pomažu da se u mlađem uzrastu odrede smernice za dalji razvoj svakog deteta. Baterijama testova, upitnicima za roditelje i učenike, intervijuima, analizama,  u dosadašnjem radu savetovališta postignuti su vrhunski rezultati, u profesionalnoj orijentaciji kao i u pomoći roditeljima i deci u mlađem uzrastu. Pomoću baze podataka i kartoteke, Centar prati razvoj svakog polaznika, njegove uspehe na takmičenjima, uspehe u školi, uspehe na sportskim, umetničkim aktivnostima i tako dalje.

  • PRIPREMNA NASTAVA ZA UPIS U SREDNjU ŠKOLU – po najpovoljnijim uslovima i uz konstantno praćenje i konsultaciju sa roditeljima, u predhodnom periodu svi učenici koji su u Centru pohađali pripremnu nastavu su postigli maksimalne rezultate.
  • AKREDITOVANI SEMINARI ZA PROFESORE I NASTAVNIKE – u cilju što boljeg rada sa nadarenima i talentovanima Centra organizuje seminare za profesore i nastavnike Informatike, Srpskog jezika i Istorije, koji su akreditovani od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja.
  • LETNJE ŠKOLE I KAMPOVI  – Regionalni centar svake godine za svoje polaznike  organizuje LETNjU ŠKOLU .  Kroz ovu školu je prošlo preko 500 polazika u predhodnom periodu, a ocene od strane polaznika i roditelja su maksimalne.  Takođe tokom zimskog raspusta Centar organizuje rad u prostorijama Centra, za sve učenike beogradskih škola.
  • ŠKOLA FOTOGRAFIJE
  • ŠKOLA GRAFIČKOG DIZAJNA
  • ŠKOLA LIKOVNE UMETNOSTI
  • ORGANIZOVANI OBILAZAK NAUČNIH INSTITUCIJA

Kontakt podaci

Аdresa: 11000 Beograd, Srbija
Telefon: 011/243-13-13
E-mail: talenti25@mts.rs

Radno vreme

Ponedeljak-petak: 09:00 - 16:00
Subota: 10:00 - 13:00