Svoje programske aktivnosti centar sprovodi kroz sledeće naučne oblasti:

• ENGLESKI JEZIK
• MATEMATIKA
• INFORMATIKA
• BIOLOGIJA
• HEMIJA
• FIZIKA
• GEOGRAFIJA
• ISTORIJA
• ŽIVOTNA SREDINA

Kao i umetničke discipline

• KNJIŽEVNO STAVARALAŠTVO
• FOTOGRAFSKA UMETNOST
• LIKOVNA UMETNOST
• GRAFIČKI DIZAJN

 

 

 

  

 

 

 

Kontakt podaci

Аdresa: 11000 Beograd, Srbija
Telefon: 011/243-13-13
E-mail: talenti25@mts.rs

Radno vreme

Ponedeljak-petak: 09:00 - 16:00
Subota: 10:00 - 13:00