PORED OSNOVNOG TAKMIČENJA ISTRAŽIVAČKIH RADOVA MLADIH TALENATA ČIJI JE REGIONALNI NIVO PREDVIĐEN ZA PRVU RADNU SUBOTU U MAJU MESECU, A REPUBLIČKI NIVO PREDVIĐEN ZA PRVU RADNU SUBOTU U JUNU, REGIONALNI CENTAR ZA TALENTE JE ORGANIZATOR I DRUGIH TAKMIČENJA I TO : 

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА УЧЕНИКА СРЕДНЈИХ ШКОЛАhttp://dpirss.com/

НАЦИОНАЛНА ГЕОГРАФСКА ОЛИМПИЈАДАhttp://ngolimpiad.org.rs/

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО РАДОВА ИЗ ЕКОНОМИЈЕhttp://rctfefaprvenstvo.com/

БАЛКАНСКА ГЕОГРАФСКА ОЛИМПИЈАДАhttp://bgo.org.rs/

ИНТЕРНАЦИОНАЛНО ДЕБАТНО ТАКМИЧЕНЈЕ МЛАДИХ НАУЧНИКА УЗРАСТА 12-16 ГОДИНА СТАРОСТИ.     SAJT ZA OVO TAKMIČENJE JE U PRIPREMI. NA NJEMU ĆE BITI SVE POJEDINOSTI OKO TAKMIČENJA. 

–  SVAKO OD NAVEDENIH TAKMIČENJA IMA SVOJ WEB SAJT.                                   –  NA SVAKOM SAJTU JE OBJAVLJENO :                                                                                                                                         PRAVILNIK TAKMIČENJA,                                                                                                             TERMINI TAKMIČENJA,                                                                                                                   ROKOVI ZA PRIJAVU  I                                                                                                                     PRIJAVA UČENIKA ZA TAKMIČENJE.                               SVI ZAINTERESOVANI UČENICI MOGU POPUNITI PRIJAVU ZA TAKMIČENJE.