НА ТРЕЋЕМ ПО РЕДУ ТАКМИЧЕЊУ:    „ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА“,                                                                                                                                                                                                       ПРЕМА ОДЛУЦИ КОМИСИЈА ПО НАУЧНИМ ОБЛАСТИМА НА ЗАВРШНИМ ПРЕЗЕНТАЦИЈАМА ПО НАУЧНИМ ОБЛАСТИМА ЈЕ ПОЗВАНО 40 ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА ИЗ СВИХ ЗАСТУПЉЕНИХ ОБЛАСТИ.

НАКОН ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И ОДБРАНЕ СВОЈИХ ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА, ПРЕМА ОДЛУЦИ КОМИСИЈА НАЈУСПЕШНИЈИ СУ БИЛИ :

ИЗ ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКЕ :  

1. МЕСТО  НИКОЛА НИКОЛИЋ – 4 РАЗРЕД ГЕОЛОШКО-ХИДРОМЕТЕРЕОЛОШКА ШКОЛА  .                                                                           1. МЕСТО   НИКОЛИНА МАРКОВИЋ – 3 РАЗРЕД – ГИМНАЗИЈА У ЛАЗАРЕВЦУ                                                                                                        2. МЕСТО – МИЛОШ ЂУРИЋ – 4 РАЗРЕД – ЕТШ „НИКОЛА ТЕСЛА                                                                                                                                         3. МЕСТО – БОЈАН БАБИЋ- 1 РАЗРЕД — ШЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:

 1. МЕСТО – ЂОРЂЕ ОГРИЗОВИЋ– 3 РАЗРЕД – ТРЕЋА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА                            2. МЕСТО – ОЛГИЦА МАКСИМОВИЋ – 2 РАЗРЕД – ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА                    2. МЕСТО МИЛИЦА МИТИЋ – 4 РАЗРЕД – ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН ЈАКОВЉЕВИЋ“

ИЗ ОБЛАСТИ ФИЗИКЕ :  

1. МЕСТО – АНТОНИО БРОЗИЧЕВИЋ – 3 РАЗРЕД – ГИМНАЗИЈА „РУЂЕР БОШКОВИЋ“                                                                                       2. МЕСТО АНИКА ВУЧИЋЕВИЋ –  2 РАЗРЕД – ТРИНАЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА                                                                                         2. МЕСТО – ЈОВАН МИТИЋ 4 РАЗРЕД – ТРИНАЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА                                                                                                      3. МЕСТО – АЊА КОВАЧЕВИЋ – 2 РАЗРЕД – ТРИНАЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

ИЗ ОБЛАСТИ LIFE SCIENCE :  

1. МЕСТО – ФЕДОР ФИЛИПОВИЋ – 3 РАЗРЕД – ТРЕЋА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА                                                                                                 2. МЕСТО – ЈОВАН МИТИЋ – 4 РАЗРЕД – ТРИНАЕСТЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈА                                                                                                           2. МЕСТО – МРКО КОЈИЋ – 3 РАЗРЕД – ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА                                                                                                                              3. МЕСТО АМЂЕЛА МИТИЋ – 3 РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН ЈАКОВЉЕВИЋ“                                                                                                          3. МЕСТО – ЈОВАНА ЛАЗАРЕВИЋ 4 РАЗРЕД УЖИЧКА ГИМНАЗИЈА                                                                                                                                       3. МЕСТО ОЛЈА МИЛОЈЕВИЋ 2 РАЗРЕД МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 7 АПРИЛ

ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИКЕ :  

1. МЕСТО – УРОШ ФИЛИПОВИЋ – 2 РАЗРЕД – ШЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА                                                                                                    2. МЕСТО – ЈОВАН КРСТИЋ– 4 РАЗРЕД- ЕТШ „НИКОЛА ТЕСЛА“                                                                                                                                           3. МЕСТО МАТИЈА ЧУПИЋ– 4 РАЗРЕД – ЕТШ „НИКОЛА ТЕСЛА“

ИЗ ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИЈЕ :  

1. МЕСТО – УНА ЛАЗИЋ – 2 РАЗРЕД – ТРЕЋЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМАНАЗИЈЕ                                                                                                                        2. МЕСТО –  ЛИДИЈА ЈЕРКОВИЋ – 3 РАЗРЕД – ГИМНАЗИЈА „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“                                                                                             2. МЕСТО  –  МИЛОШ МИХАИЛОВИЋ – 3 РАЗРЕД – ГИМНАЗИЈА „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“                                                                                               3. МЕСТО – ЗОРАНА БУНЧИЋ – 4 РАЗРЕД – ГИМНАЗИЈА „ДУШАН ВАСИЉЕВ“