Полазници Центра из предходних година који желе да наставе рад у Центру, треба да се пријаве најкасније до 10. СЕПТЕМБРА.

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ: