ПРЕДАЈА РАДОВА ЗА РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ И СМОТРУ РАДОВА ТАЛЕНАТА, ЈЕ ОД 5 ДО 9 АПРИЛА, СВАКИ ДАН ОД 10 ДО 16 ЧАСОВА.

РАД СЕ ПРЕДАЈЕ У ТРИ ПРИМЕРКА И ПРИ ПРЕДАЈИ РАДА СЕ ПОПУЊАВА ПРИЈАВА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ.  РАДОВИ СЕ ПРЕДАЈУ ЛИЧНО,  

ОБАВЕЗНО РАД ДОСТАВИТИ И У ЕЛЕКТРОНСКОМ ФОРМАТУ USB, CD /не може електронском поштом/

ДАЈЕМО СУГЕСТИЈУ ДА РАДОВЕ НЕ ШТАМПАТЕ У БОЈИ И РАДИТЕ СКУПА КОРИЧЕЊА /ОБИЧНА ПЛАСТИЧНА ФАСЦИКЛА/. 

ОВЕ ГОДИНЕ ЈЕ ОДЛУЧЕНО ДА НА РЕПУБЛИЧКОЈ СМОТРИ БУДЕ ОБАВЕЗНА ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈА РАДОВА, ТАКО ДА ЋЕТЕ ПРИ ПРЕДАЈИ РАДОВА ДОБИТИ УПУСТВО ЗА ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈУ, КАО И ПРИМЕРЕ ТЕСТОВА СА ПРЕДХОДНИХ ТАКМИЧЕЊА.

ДА ПОНОВИМО: НЕМА POWER POINT ПРЕЗЕНТАЦИЈА,ПРИ ОДБРАНИ РАДА ВЕЋ САМО ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈА.