Позивамо све ученике средњих школа који су завршили своје истраживачке радове и доставили апстракте, да најкаасније до 20. маја електронски на мејл talenti10@mts.rs  доставе своје презентације у PPT i PDF formatu.

О терминима /биће их више-свака научна област посебно/ времену, начину реализације одбране радова бићете обавештени путем мејла. 

НАПОМЕНА :  Радови  за које нису пристигли апстракти у предвиђеном року, и који нису достављени комисијама /прошли први круг/ неће се узимати у обзир и биће враћени ауторима. 

СМОТРА ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛАhttp://isc-gis.edu.rs/