У ЦИЉУ МАКСИМАЛНЕ ПРИПРЕМЕ ЗА НАРЕДНИ ЦИКЛУС РАДА, ДОМАЋА И МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА, И ИЗРАДУ ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА У ПЕРИОДУ ОД 20 ЈУНА ДО 20 ЈУЛА 2020, ЦЕНТАР ЋЕ ЗА СВОЈЕ ПОЛАЗНИКЕ ОРГАНИЗОВАТИ КОНСУЛТАТИВНУ НАСТАВУ.

НАСТАВА ПОДРАЗУМЕВА :

  • ПРЕДАВАЊА ПО НАУЧНИМ ОБЛАСТИМА
  • УВОД У НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКЕ ПРОЦЕСЕ,
  • СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА,
  • НАЧИН ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА,
  • КВИЗОВИ ОПШТЕГ ЗНАЊА,

НАСТАВА ЈЕ ПРЕДВИЂЕНА У БЛОКОВИМА ПО НАУЧНИМ ОБЛАСТИМА У ТРАЈАЊУ ОД ОСАМ ДО ПЕТНАЕСТ ДАНА-СВАКОДНЕВНО.

 

ЗА  НАУЧНИ ПОДМЛАДАК /ученике 4-6 разреда основних школа/ ЦЕНТАР ЈЕ ПРЕДВИДЕО РАДИОНИЦЕ ПО НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА, ЧИЈА СЕ САДРЖИНА ОСЛАЊА НА НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ, АЛИ НА ЈЕДАН ДРУГАЧИЈИ НАЧИН И У ПРОШИРЕНОМ ОБИМУ.

СВА ОКУПЉАЊА И ЦЕЛОКУПАН РАД ЋЕ БИТИ УСКЛАЂЕН СА ПРЕПОРУКАМА  У ЦИЉУ ОЧУВАЊА ЛИЧНОГ И ЈАВНОГ ЗДРАВЉА.Што подразумева, број полазника у просторијама и на отвореном /јер је један део предвиђен да се одржава на отвореном простору/, одржавање хигијене и свих осталих прописаних мера. 

НА ОСНОВУ ПРИЈАВА ПО НАУЧНИМ ОБЛАСТИМА И УЗРАСТУ, БИЋЕ НАПРАВЉЕН КОНАЧАН РАСОПРЕД ЧАСОВА И АКТИВНОСТИ.

ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ДО 10. ЈУНА НА СЛЕДЕЋИ ЛИНК :

https://forms.gle/gi2SU5oLGq5vrVUF8