Такмичење се спроводи у оквиру следећих научних дисциплина:

 1. Математика
 2. Информатика
 3. Физика
 4. Хемија
 5. Екологија и заштита животне средине
 6. Биологија
 7. Српски језик
 8. Kњижевност
 9. Енглески језик
 10. Географија
 11. Историја

Регионални и Државни ниво такмичења састоји се из два сегмента и то:

 1. Теста знања,
 2. Презентације и одбране истраживачког рада.

Регионални ниво такмичења је предвиђен почетком маја 2021, док                                                                                    Републички ниво такмичења је предвиђен почетком јуна

ПРЕЛИМИНАРНЕ ПРИЈАВЕ ЗА УЧЕШЋЕ НЕОПХОДНО ЈЕ ПРЕДАТИ ДО 10. ДЕЦЕМБРА 2020.

https://forms.gle/kxueeDLjQbum8Axo9