1. Предаја АПСТРАКТА – први ниво такмичења /19. фебруар 2021./ На предходном обавештењу о предаји апстраката рок је био 20. фебруар. У међувремену је изашао и Календар такмичења МПН. Сви пријављени ученици су добили мејл да је рок померен на 10. фебруар, што је последица великог броја пријављених радова, чак и преко 50 у појединим научним дисциплинама. Померање је дошло као последица жеље да се сви радови предају комисијама у најкраћем року како би имали времена да све радове детаљно анализирају. Како околности са пандемијом још увек ремете рад ученика у њиховим истраживањима, дошло је и до промене зимског распуста, РЦТ Београд 2, као организатор такмичења обезбеђује све услове за ученике да се боље припреме а уједно и организује рад комисија којима ће апстракти бити доступни одмах по пријему. На основу свега наведеног одлучено је да крајњи рок за предају апстраката буде 19. фебруар до 24.00 часова.
  2. Други ниво такмичења /13. март 2021./ – /полуфинале/
  3. Републички ниво /10. април 2021./ /финале/