POLAZNICI CENTRA U POSETI ZAVODU ZA ZAŠTITU INTELEKTUALNE SVOJINE

Polaznici centra su posetili Zavod za zaštitu intelektualne svojine. Izražavamo veliku zahvalnost Zavodu koji je primio naše polaznike i pripremio veoma edukativan sadržaj našim polaznicima.Polaznici su se vratili puni impresija, sa konstatacijom da su naučili mnogo novih stvari, videli kako funkcioniše ova institucija, upoznali se sa velikim brojem eksponata koja ova institucija poseduje.

Nadamo se da će i veliki broj naših polaznika imati razloga da koriste usluge ove institucije.