Као и сваке године Центар спроводи процес идентификације надарених и талентованих ученика. Процес идентификације је неопходан за пријем ученика у Центар за таленте.

Сви заинтересовани ученици од 4 разреда основне школе до четвртог разреда средње школе.

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ : https://forms.gle/CBRcG7XGv9BTVeQq5