Од 24 до 26 марта РЦТ БЕОГРАД је организатор прве СВЕТСКЕ ОЛИМПИЈАДЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.

Очекује се учешће преко 180 младих из 16 земaља.

Екипу Центра ће престављати 5 полазника, којимо желимо успех. Све појединости о овој олимпијади могу се наћи на веб сајту : https://wosdep.edu.rs/