ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНАТА 2024 – РЕГИОНАЛНИ НИВО 21.04.2024.

ЕЛЕКТРОНСКЕ ПРИЈАВЕ И ПРЕДАЈА РАДОВА У PDF ФОРМАТУ ДО 04. АПРИЛА 2024.

ПРЕДАЈА ШТАМПАНИХ РАДОВА У (1) ЈЕДНОМ ПРИМЕРКУ 07. АПРИЛА 2024. 10:00 – 14:00 ЧАСОВА Молимо Вас да не трошите новац на коричење радова – једноставно пластична фасцикла.

ПРИЈАВА УЧЕНИЦИ ОСНОВНИХ ШКОЛА – https://forms.gle/Tgheh2LSJWF2fo2p8

ПРИЈАВА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА – https://forms.gle/gdzgwwUtANUhR8bp8