Svoje programske aktivnosti centar sprovodi kroz sledeće naučne oblasti:
• SRPSKI JEZIK
• KNJIŽEVNOST
• ENGLESKI JEZIK
• MATEMATIKA
• INFORMATIKA
• BIOLOGIJA
• HEMIJA
• FIZIKA
• GEOGRAFIJA
• ISTORIJA
• ŽIVOTNA SREDINA
• PSIHOLOGIJA

Kao i umetničke discipline

• KNJIŽEVNO STAVARALAŠTVO
• FOTOGRAFSKA UMETNOST
• LIKOVNA UMETNOST
• GRAFIČKI DIZAJN

Polaznici Centra učenici srednjih škola rade po programu izrade istraživačkog projekta /radova/ iz naučne oblasti za koju su se sami opredelili.

Svoje programske aktivnosti Centar sprovodi koroz:

• Proces identifikacije nadarenih i talentovanih,

Na početku svake školske godine na predlog nastavnog osoblja i psihološko pedagoških službi škola vrši se testiranje za prijem novih polaznika. Centar je omogućio da i roditelji mogu nominovati (prijaviti) svoje dete za prijemno testiranje ukoliko učenik nije nominovan od strane škole. Konkurs za testiranje se objavljuje na sajtu Centra.

Učenik koji jednom položi prijemni test, nije u obavezi da ponovo polaže prijemni test. Centar u svojoj bazi podataka i kartoteci ima evidenciju za svakog pojedinca koji je polagao prijemni test.

• Konsultativna nastava – svi koji zadovolje na prijemnom testu pristupaju konsultativnoj nastavi po naučnim disciplinama, koja ima za cilj da svaki pojedinac definiše problem za svoj istraživački projekat, takođe u tom nastavom je obuhvaćena i edukacija načina i tehnike pisanja istraživačkih projekata.

• Mentorska nastava – svi koji definišu naslove za svoje istraživačke radove pristupaju mentorskoj nastavi. Centar u toku jednog ciklusa rada angažuje preko osamdeset eminentnih stručnjaka sa univerziteta, instituta, naučnih i drugih institucija da kao mentori usmere polaznike za pisanje istraživačkog projekta. Takođe svojim polaznicima obezbeđuje rad u institutima, laboratorijama i drugim naučnim institucijama.

• Takmičenja i smotre

pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,  Centar organizuje sledeća takmičenja za učenike srednjih škola:

–  Regionalno takmičenje i smotra istraživačkih radova                                                                                                                   – Državno prvenstvo istraživačkih radova                                                                                                                                             – Nacionalnu geografsku olimpijadu                                                                                                                                                        – Republičko takmičenje i smotru istraživačkih radova

Takmičenja u organizaciji Centra su pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, pa diplome stečene u trećem i četvrtom razredu srednjih škola omogućavaju oslobađanje od dela prijemnog ispita ili kompletnog prijemnog ispita za upise na većinu fakulteta.                                                                                                                                                                                           Preporuka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je da se priznaju sve diplome sa takmičenja i smotri,  koje se nalaze u Kalendaru takmičenja koji izdaje Ministarstvo.                                                                                                                                          Međutim treba dobro proveriti u studenskimm službama fakulteta,  jer pojedini fakulteti svojim Statutima drugačije regulišu priznavanje diploma za upis na fakultet.

Svi polaznici centra učenici srednjih škola konkurišu za učešće na sledećim međunarodnim takmičenjima:

– Internacionalnoj konferenciji mladih naučnika,                                                                                                                                    Balkanskoj geografskoj olimpijadi,                                                                                                                                                            Svetskoj geografskoj olimpijadi,                                                                                                                                                                  Debatnom takmičenju iz prirodnih nauka /samo učenici I razreda/