Svoje programske aktivnosti centar sprovodi kroz sledeće naučne oblasti:
• SRPSKI JEZIK
• KNJIŽEVNOST
• ENGLESKI JEZIK
• MATEMATIKA
• INFORMATIKA
• BIOLOGIJA
• FIZIKA
• GEOGRAFIJA
• ISTORIJA

Kao i umetničke discipline

• KNJIŽEVNO STAVARALAŠTVO
• FOTOGRAFSKA UMETNOST
• LIKOVNA UMETNOST
• GRAFIČKI DIZAJN

Polaznici Centra učenici V  i VI  razreda  rade po posebnom programu koji se bazira na školskom nastavnom planu i programu, naravno u širem obliku i u vidu nastave koja nije zastupljana u školama.   Nastava se odvija subotom na časovima u trajanju od 60 minuta.  Na kraju ciklusa je organizovano takmičenje kao vid evaluacije urađenog tokom rada u Centru.

Svoje programske aktivnosti Centar sprovodi koroz:

• Proces identifikacije nadarenih i talentovanih,

Na početku svake školske godine na predlog nastavnog osoblja i psihološko pedagoških službi škola vrši se testiranje za prijem novih polaznika. Centar je omogućio da i roditelji mogu nominovati (prijaviti) svoje dete za prijemno testiranje ukoliko učenik nije nominovan od strane škole. Konkurs za testiranje se objavljuje na sajtu Centra.

Učenik koji jednom položi prijemni test, nije u obavezi da ponovo polaže prijemni test. Centar u svojoj bazi podataka i kartoteci ima evidenciju za svakog pojedinca koji je polagao prijemni test.

SVI POLAZNICI CENTRA KONKURIŠU ZA UČEŠĆE NA :

• Dečijem svetskom samiut- festival „Učinimo svet boljim“    i

• Dečijoj  ligi naroda