Сваке године Центар спроводи процес идентификације, на основу кога врши пријем нових полазника. Тестирањем су обухваћени ученици основних и средњих школа.  Комплетн процес идентификације спроводи тим психолога, ангажованих при Центру за таленте Београд 2.  Процес идентификације поразумева:

  • Тестирање ученика,
  • Анализу постигнућа на тесту,
  • Давање сугестије на основу резултата тестова,
  • Имплементацију резултата-интервију са повратном информацијом.

Подробније информације можете наћи на веб сајту – http://intdo.edu.rs/

Kontakt podaci

Аdresa: 11000 Beograd, Srbija
Telefon: 011/243-13-13
E-mail: talenti25@mts.rs

Radno vreme

Ponedeljak-petak: 09:00 - 16:00
Subota: 10:00 - 13:00