Svoje programske aktivnosti centar sprovodi kroz sledeće naučne oblasti:
• SRPSKI JEZIK
• KNJIŽEVNOST
• ENGLESKI JEZIK
• MATEMATIKA
• INFORMATIKA
• BIOLOGIJA
• HEMIJA
• FIZIKA
• GEOGRAFIJA
• ISTORIJA
• ŽIVOTNA SREDINA

Kao i umetničke discipline

• KNJIŽEVNO STAVARALAŠTVO
• FOTOGRAFSKA UMETNOST
• LIKOVNA UMETNOST
• GRAFIČKI DIZAJN

Polaznici Centra učenici VII i VIII razreda  rade po programu izrade istraživačkog projekta /radova/ iz naučne oblasti za koju su se sami opredelili.

Svoje programske aktivnosti Centar sprovodi koroz:

• Proces identifikacije nadarenih i talentovanih,

Na početku svake školske godine na predlog nastavnog osoblja i psihološko pedagoških službi škola vrši se testiranje za prijem novih polaznika. Centar je omogućio da i roditelji mogu nominovati (prijaviti) svoje dete za prijemno testiranje ukoliko učenik nije nominovan od strane škole. Konkurs za testiranje se objavljuje na sajtu Centra.

Učenik koji jednom položi prijemni test, nije u obavezi da ponovo polaže prijemni test. Centar u svojoj bazi podataka i kartoteci ima evidenciju za svakog pojedinca koji je polagao prijemni test.

КОНСУЛТАТИВНА НАСТАВА 

Konsultativna nastava – svi koji zadovolje na prijemnom testu pristupaju konsultativnoj nastavi po naučnim     disciplinama. Konsultativna nastava podrazumeva :

  1. Metodologiju istraživanja,
  2. Metodologiju pisanja istraživačkog rada,
  3. Stručna predavanja,
  4. Metodologiju korišćenja literature na Univerzitetskoj biblioteci,
  5. Definisanje problema za istraživački rad

Mentorska nastava – svi koji definišu naslove za svoje istraživačke radove pristupaju mentorskoj nastavi. Centar u toku jednog ciklusa rada angažuje preko osamdeset eminentnih stručnjaka sa univerziteta, instituta, naučnih i drugih institucija da kao mentori usmere polaznike za pisanje istraživačkog projekta. Takođe svojim polaznicima obezbeđuje rad u institutima, laboratorijama i drugim naučnim institucijama.

Takmičenja i smotre

pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,  Centar organizuje sledeća takmičenja za učenike osnovnih škola:

  1. Regionalno takmičenje talenata 
  2.  Nacionalnu geografsku olimpijadu
  3.  Republičko takmičenje talenata