НАЦИОНАЛНА ГЕОГРАФСКА ОЛИМПИЈАДА – www.ngolimpiad.org.rs 

БАЛКАНСКА ГЕОГРАФСКА ОЛИМПИЈАДА – www.bgo.org.rs 

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА – www.dpirss.com

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО РАДОВА ИЗ ЕКОНОМИЈЕ – www.rctfefaprvenstvo.com

ПРИПРЕМНА НАСТАВА  ЗА УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И НА ФАКУЛТЕТЕ – www.pripremnanastava.rs

International Young Naturalists’ Tournament – http://iyntbgd2015.com/

Belgrade International Molecular Life Science Conference – www.bimls2015.com

ИНСТИТУТ ЗА НАДАРЕНУ И ТАЛЕНТОВАНУ ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ БЕОГРАД – www.instgcy.com

International Conference of Young Scientist  –  http://icys14.com/