Prema planu rada svi polaznici centra su obavezni da najkasnije do 30. decembra 2013. godine do 19. časova predaju prijave sa podacima i naslovom istraživačkog projekta koji su predvideli da rade.

Obrazac prijave je ujedno i prijava za REGIONALNO TAKMIČENJE I SMOTRU ISTRAŽIVAČKIH RADOVA

OBRAZAC PRIJAVE MOŽETE PREUZETI OVDE-П Р И Ј А В А

Prijave se podnose lično /prijave preko e-maila neće biti uzete u obzir/ Ukoliko neko iz bilo kojih razloga ima problem da lično preda Prijavu molimo Vas da nas kontaktirate.

Prijave se odnose samo za učenike VII i VIII razreda osnovnih škola kao i za učenike I,II,III i IV razreda srednjih škola, koji programom rada pristupaju izradi istraživačkog projekta.