POZIVAMO SVE POLAZNIKE CENTRA DA PRISUSTVUJU PREDAVANJU U OKVIRU PROGRAMA „PODSTICAJ ISTRAŽIVAČKIM I KREATIVNIM IDEJAMA MLADIH“.
TEMA: VODONIK – ENERGENT BUDUĆNOSTI
AUTOR I PREDAVAČ: FILIP BOŠKOVIĆ

Filip