Потписан Протокол о сарадњи Географског факултета и Регионалног центра за таленте Београд

Декан Географског факултета, проф. др Дејан Филиповић и директор Регионалног центра за таленте, Никола Срзентић потписали су данас Протокол о програмско – пословној сарадњи.
Протоколом је предвиђена сарадња и заједнички рад на реализацији програма везаних за рад са талентованом школском популацијом из области географије. Такође, предвиђена је и сарадња у реализацији домаћих и међународних такмичења из области географије која организује Регионални центар за таленте.

DSCN1024    DSCN10191

САРАДЊА  подразумева заједнички  рад уговорних страна на реализацији  програма везаних за рад са талентованом школском популацијом  из области Географије, а пре свега реализацију такмичења из области Географије, која организује Регионални центар за таленте.

Регионални центар за таленте је организатор следећих такмичења:

  • Државно првенство истраживачких радова – једна од области је Животна средина која у потпуности програмски подлеже области Географије,
  • Национална географска олимпијада,
  • Републичко такмичење по научним областима и смотра истраживачких радова, једна од области је географија, а такође је заступљена и област Жаштите живоитне средине која програмски подлеже области Географије.
  • Балканска географска олимпијада.

Такође полазници Регионалног центра за таленте су учесници Интернационалне географске олимпијаде.

Члан 3.

 Географски факултет  преузима обавезе да :

  • одреди стручњаке са факултета да у улози стручних комисија прате такмичења,

и да дају оцену нивоа знања  ученсника и квалитета њихових истраживачких  радова,

  • подржи са стручне стране организацију свих такмичења, како би она имала висок ниво  квалитета и успешности,
  • код  уписа на студије, успешни учесници наведених такмичења  / само оних  такмичења која се налазе у Календару такмичења, Министарства просвете, науке и технолошког развој/ који освоје једно од прва три места на такмичењима, имају бенифиције предвиђене  Статутом факултета,  
  • да  стручњаци са факултета дају стручну помоћ ученицима, нарочито онима који се спремају за међународна такмичења, као и расположиву опрему  у циљу боље припреме учесника међународних такмичења.
  • Да стручњаци са факултета дају стручну помоћ у изради истраживачких пројеката из области Географије, полазницима Регионалног центра за таленте,  у улози ментора.