OBAVEŠTAVAMO POLAZNICE CENTRA KOJI RADE ISTRAŽIVAČKE RADOVE,  KOJI DO SADA NISU KORISTILI USLUGE UNIVERZITETESKE BIBLIOTEKE, DA SU U MOGUĆNOSTI SU DA SA ČLANSKIM KARTAMA CENTRA /kao dokument/ KORISTE USLUGE UNIVERZITETSKE BIBLIOTEKE,

O NAČINU KORIŠĆENJA  USLUGA BIBLIOTEKE,

ON LINE USLUGE BIBLIOTEKE

O  USLOVIMA I MOGUĆNOSTIMA KORIŠĆENJA USLUGA BIBLIOTEKE,

PREZENTACIJA BIBLIOTEKE, 

i ostale neophodne podatke saznaćete u :

PONEDELJAK  22. DECEMBAR 2014.

13.00 ČASOVA  – U CENTRU ZA TALENTE Ustanička 64

svi koji imaju obaveze u školi dobiće opravdanje za izostanak sa časova koje ne pohađaju u tom periodu 12 do 14 časova.