Као и сваке године Регионални центар за таленте врши пријем НОВИХ ПОЛАЗНИКА. на основу пријаве заинтересованих врши се селекција путем тестова општих способности. На основу резултата теста, чија се анализа презентује сваком тестираном кандидату, врши се избор научне дисциплине коју ће полазник радити у Центру.
Тестирање на основу индивидуалних пријава ће се оабити од 15 до 30 септембра. Сваки пријављени кандидат ће благовремено бити обавештен о датуму и времену тестирања.
Програми рада биће доступни до 10 септембра на сајту Центра.

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ: