Регионално такмичење истраживачких радова ученика ОСНОВНИХ и СРЕДНЈИХ ШКОЛА по научним дисциплинама, одржава се 12. маја.  Организатор такмичења Регионални центар за таленте Београд 2. у обавези је да комисијама достави радове минимум 20. дна пре почетка такмичења.

ПРИЈЕМ РАДОВА ЈЕ У ПЕРИОДУ ОД 10 ДО 15 АПРИЛА

РАДОВИ СЕ ПРЕДАЈУ У ТРИ /3/ ШТАМПАНА ПРИМЕРКА -укоричени у пластичној фасцикли,

РАДОВИ КОЈИ НИСУ У СКЛАДУ СА УПУСТВОМ ЗА ПИСАЊЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА /број страна, поглавља, фонт и друго/ НЕЋЕ БИТ ПРИМЉЕНИ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ,

ПОРЕД ШТАМПАНИХ ПРИМЕРАКА ПРИ ЊИХОВОЈ ПРЕДЈИ ДОНОСИ СЕ И РАД У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ НА USB, CD МЕМОРИЈИ.   РАДОВИ ДОСТАВЉЕНИ НА ДРУГИ НАЧИН НЕЋЕ БИТИ ПРИХВАЋЕНИ,

АУТОРИ РАДОВА СУ У ОБАВЕЗИ ДА У НАВЕДЕНОМ ПЕРИОДУ ЛИЧНО ПРЕДАЈУ РАДОВЕ У ЦЕНТРУ ЗА ТАЛЕНТЕ , Устаничка 64. 

ПОЛАЗНИЦИ ПРИ ПРЕДАЈИ РАДОВА СВОЈЕРУЧНО ПОПУЊАВАЈУ БОДОВНИ ФОРМУЛАР КОЈИ ЋЕ БИТИ КОРИШЋЕН НА САМОМ ТАКМИЧЕЊУ.

ТАКОЂЕ ПОЛАЗНИЦИ ЋЕ ПРИ ПРЕДАЈИ РАДОВА ДОБИТИ ИНФОРМАЦИЈЕ О МЕСТУ ОДРЖАВАЊА ТАКМИЧЕЊА, ФОРМАТУ ЗА ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈУ, ТЕСТОВИМА ЗНАЊА СА ПРИМЕРИМА ТЕСТОВА СА ПРЕДХОДНИХ ТАКМИЧЕЊА.