PRIJAVA ZA NOVI CIKLUS RADA U CENTRU ZA TALENTE
 
U ŠKOLSKOJ 2018/19 GODINI CENTAR JE PRIPREMIO VELIKI BROJ NOVINA, KAO I VELIKI BROJ MEĐUNARODNIH TAKMIČENJA NA KOJIMA MOGU UČESTVOVATI POLAZNICI REGIONALNOG CENTRA ZA TALENTE BEOGRAD 2.
 
SVI KOJI SU U PREDHODNOM PERIODU PUTEM TESTIRANJA OSTVARILI PRAVO ČLNSTVA U CENTRU ZA TALENTE A ŽELE DA NASTAVE SA RADOM U NAREDNOJ ŠKOLSKOJ GODINI MOGU SE PRIJAVITI NA SLEDEĆI LINK https://goo.gl/forms/29isF78gpHDxfSsi1