Na osnovu dobijenih mesta od organizatora sajma nauke u Izmiru, Regionalni centar za talente Beograd 2 će predstavljati sledeći učesnici :

Valerija Rankić III Gimnazija u Lazarevcu INFORMATIKA Student
Filip Koldzic III Matematicka gimnazija FIZIKA Student
Sara Milošević III Gimnazija Inđija FIZIKA Student
Dimitrije Rajcic IV Matematicka gimnazija MATEMATIKA Student
Dr Katarina Lazović TeamLeader

Zbog sveukunog broja prijavljenih učesnika po naučnim disciplinama, od organizatora smo dobili mogućnost da učestvuju radovi iz Fizike, Matematike i Informatike.