Регионални центар за таленте Београд 2, ће у периоду од 10. јуна до 01. августа приступити процесу идентификције надарених и талентованих ученика основних и средњих школа.

У циљу континуираног рада са надареним и талентованим ученицима, и припреме за рад по утврђеним програмима рада, као и припреме за учешће на међународним олимпијадама и такмичењима, а на основу дугогодишњег рада, желимо да на време почнемо са свим предвиђеним активностима.

Да ли је дете даровито или не то најбоље може показати процес идентификације који спроводе психолози и који подразумева батерије тестова и упитника ради стицања целокупне слике о детету. Стога, када родитељи, учитељи, педагози уоче да дете има многе карактеристике даровите деце, било би добро да траже мишљење психолога како би направили план активности и садржаја којима би подстицали ту даровитост .

Више информација о надареној и талентованој деци можете наћи на сајту-http://intdo.edu.rs/

Пријаве за тестирање се подносе електронски на следећи линк- https://forms.gle/ALMvDsWweTt3meNK8

По пријему пријаве, бићете контактирани и добити термин за тестирање.  Тестирање се искључиво реализује у просторијама Центра за таленте, Устаничка 64., шести спрат.   У складу са тренутном ситуацијом поштују се све предвиђене мере за очување здравља деце, током процеса идентификације.