У понедељак 16. августа 20 полазника Центра биће учесници летњег кампа који се реализује у Научно наставној бази Географског факултета.

Основне програмске активности :

Заштита животне средине и одрживи развој,

Израда групног пројекта у циљу популаризације Центра,

Припрема за међународна такмичења,

Културно спортске активности.