Од стране града Београда – Секретаријата за спорт и омладину одобрен је пројекат “ ПРАВО ОПРЕДЕЛЕЊЕ ЗА СРЕЋНИЈУ БУДУЋНОСТ“ о 15. јула до 14. августа.

Један од најтежих избора у животу  је  пронаћи жељено занимање у складу са својим способностима,

Основни циљеви програма су :

  • Помоћ младима у проналаску области у којима имају највише предиспозиција за успех
  • Помоћ ученицима при избору уписа у средње школе и факултете
  • Идентификација даровитих и талентованих
  • Усклађивање индивидуалних жеља и предиспозиција за успешно школовање и каријеру.
  • Усмеравање ка жељеним научним областима и подстицање истраживачког рада,

Професионална оријентација подразумева:

  1. Радионице у групама по узрастима

Ученици који буду били заинтересовани за професионалну оријентацију у Центру имаће прилике да се кроз сет радионица упознају са фамилијама занимања, вештинама које су потребне за успешно бављење одређеним занимањима, начинима одлучивања о будућем занимању, основним информацијама о процесу уписа у наредни циклус школовања. Такође, ученици ће имати прилике да кроз одређени број упитника и тестова упознају боље себе и своја интересовања, захтеве занимања и стекну добру базу за доношење исправне одлуке.

  • Батерије тестова 

Следећи корак овог важног процеса обухватиће групна тестирања психолошком батеријом тестова ученика који су прошли кроз сет радионица. Тестови се односе на процену општих и посебних способности, професионалних интересовања и особина личности.

  • Анализа урђених тестова и интервју са родитељима  и ученицима

Завршетак овог процеса биће давање индивидуалне повратне информације ученику и родитељу уз саветодавни рад и оријентисање ка одговарајућим групама занимања.

Процес идентификације надарених :

Процесом идентификације надарених и талентованих ученика, се сваком пријављеном ученику даје сугестија у којој области може дати највише резултате и успехе. Процес подразумева тестирање четири интелектуалне вештине, а успешни на тестовима стичу могућност рада у Цнтру за таленте и увођење у научно истраживачком раду из свих научних области.

ЛИНК ЗА ПРИЈАВЕ : https://forms.gle/aFTkzbzg171Jxwe28