Kao i sveke školske godine Regionalni centar za talente Beograd 2, vrši upis novih članova.                                                                                                    Proces identifikacije talentovanih vrši se putem baterije /psihološko-pedagoških/ testova, namenjenih za tu svrhu.                                              Nominacija učenika se obavlja prvenstveno preko psihološko-pedagoških službi u školama,  a druga mogućnost je da nominaciju urade roditelji.  Molimo sve roditelje koji žele da nominuju svoje dete za testiranje za prijem u Centar za talente da popune ČEK LISTU.  Obrazac ček liste možete preuzeti OVDE-ČEK LISTA RODITELJI.   Popunjenu ček listu predajete pri dolasku deteta na testiranje.

Individualna testiranja su predviđena da počnu od 20 septembra u prostorijama Centra za talente – Ustanička 64 VI sprat.  Tačan datum i vreme testiranja ćete dobiti blagovremeno.  Molimo Vas da   popunite elektronsku prijavu. ELEKTRONSKA PRIJAVA

Nakon nekoliko dana po završenom testiranju Centar obezbeđuje implementaciju rezultata testa sa detetom i roditeljima.

Centar i ove godine testira decu uzrasta od PETOG RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA do završnih razreda srednjih škola.

Program rada sa uzrastom PETIH I ŠESTIH RAZREDA se oslanja na školski nastavni plan i program, proširen i prilagođen zahtevima polaznika.   Nastava  se odvija pretežno vikendom, iz sledećih naučnih disciplina:

1. MATEMATIKA,    

2. ENGLESKI JEZIK,    

3. BIOLOGIJA,      

4. SRPSKI JEZIK,      

5. INFORMATIKA,        

6. FIZIKA

7. HEMIJA

i umetničkih disciplina

8. LIKOVNO,    

9. FOTOGRAFIJA        

10. GRAFIČKI DIZAJN      

11. KNJIŽEVNO STVARALAŠTVO.

Polaznici  uzrasta od SEDMOG RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA rade po programu NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG  karaktera.

Na osnovu rezultata testa i želja svakog pojedinca, jedan polaznik se može opredeliti za samo jednu NAUČNU OBLAST.                                  Moguća je kombinacija jedne naučne i jedne umetničke discipline.