СВАКЕ ГОДИНЕ  ЦЕНТАР СПРОВОДИ ПРОЦЕС: ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ И ПРОНАЛАЖЕЊА ТАЛЕНАТА У ШКОЛАМА.   У ДОСАДАШЊИХ 15 ГОДИНА РАДА ЦЕНТРА ПРОЦЕСОМ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ ЈЕ ОБУХВАЋЕНО ПРЕКО 12000 УЧЕНИКА. 

СВИ ЗАСИНТЕРЕСОВАНИ УЧЕНИЦИ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА КОЈИ НИСУ ИМАЛИ ПРИЛИКУ ДА  РАДЕ ТЕСТ ОПШТИХ СПОСОБНОСТИ У СВОЈОЈ ШКОЛИ /тест нема никаквих додирних тачака са школским градивом, искључиво је тест способности, чији резултати указују на предиспозиције сваког појединца у ком смеру би било пижељно да се усмерава./ МОГУ ДА СЕ ПРИЈАВЕ ДА ТЕСТ РАДЕ У ЦЕНТРУ ЗА ТАЛЕНТЕ. 

ПРОЦЕС ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ ПОДРАЗУМЕВА СЛЕДЕЋЕ НИВОЕ:

1. ПРИЈАВА УЧЕНИКА ИЛИ ПРЕДЛОГ НАСТАВНОГ ОСОБЉА ИЗ ШКОЛЕ КОЈУ ПОХАЂА, /индивидуална пријава се попуњав на овом сајту/

2.  ТЕСТИРАЊЕ ЗА ПРИЈЕМ НОВИХ ПОЛАЗНИКА /ТЕСТИРАЊЕ ЋЕ ПОЧЕТИ ОД 10.  СЕПТЕМБРА/.

3.  РОДИТЕЉИ ПОПУЊАВАЈУ  УПИТНИК ЗА СВОЈЕ ДЕТЕ,

4.  АНАЛИЗА  РЕЗУЛТАТА ТЕСТА  / ПОСЛЕ ОБАВЉЕНОГ ТЕСТИРАЊА ТИМ ПСИХОЛОГА ИЗ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ,  НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА ТЕСТА  ОБАВЉА АНАЛИЗУ СА РОДИТЕЉИМА И УЧЕНИЦИМА.                                             АНАЛИЗА ПРВЕНСТВЕНО СЛУЖИ   ДА  БИ  СЕ УСКЛАДИЛЕ  ЖЕЉЕ СВАКОГ ПОЈЕДИНЦА СА РЕЗУЛТАТАТИМА  КОЈЕ ЈЕ ПОСТИГАО НА  ТЕСТУ/.    
5. НАКОН ТОГА СЕ УЧЕНИК ОПРЕДЕЉУЈЕ ДА ЛИ ЖЕЛИ ДА НАСТАВИ РАД У ЦЕНТРУ ИЛИ НЕ.  
 

ПРИЈАВА ЗА ТЕСТИРАЊЕ НОВИХ ПОЛАЗНИКА

*Обавезно
ИМЕ *

ПРЕЗИМЕ *

РАЗРЕД *
ШКОЛА У КОЈУ ИДЕШ *

TVOJ EMAIL ZA KONTAKT *

KONTAKT TELEFON *

ПРЕДМЕТ ТВОГ ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА *
ДА ЛИ СИ ДО САДА УЧЕСТВОВАО НА НЕКОМ ТАКМИЧЕЊУ *
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА У ШКОЛИ У ПРЕДХОДНОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ *
ДА ЛИ СИ УЧЕСНИК НЕКЕ ИСТРАЖИВАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ *
  •  
Kontakt roditelja /email/

СВИ ПРИЈАВЉЕНИ ЋЕ ПУТЕМ ИМЕЈЛА ДОБИТИ ИНФОРМАЦИЈУ О ДАТУМУ И ВРЕМЕНУ ТЕСТИРАЊА.