ПРИЈАВА СТАРИХ ПОЛАЗНИКА ЗА РАД У ШКОЛСКОЈ 2015/16 ГОДИНИ ОБАВЉА СЕ ДО 15 СЕПТЕМБРА.   ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ ЗА ШКОЛСКУ 2015/16 ШКОЛСКУ ГОДИНУ, БРОЈ ПОЛАЗНИКА ПО НАУЧНИМ ОБЛАСТИМА ЋЕ БИТИ ОГРАНИЧЕН.          П Р А В И Л Н И К 2015-16