VALIDNOST VAUČERA JE PRODUŽENA DO OKTOBRA 2016 godine.

U ŽELJI DA SE SVI PRIJAVLJENI PRIPREME ZA VEOM ZAHTEVAN TEST, ODLOŽENO JE POLAGANJE PREDVIĐENO U FEBRUARU, TE JE NOVO POLAGANJE U DRUGOJ POLOVINI OKTOBRA.

SVI PRIJAVLJENI ĆE BITI  UREDNO OBAVEŠTENI O PRIPREMAMA KOJE SU PREDVIĐENE U SEPTEMBRU.