PREDAJA APSTRAKATA ZA DRŽAVNO PRVENSTVO ISTRAŽIVAČKIH RADOVA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA, PREDVIĐENA JE DO 20. FEBRUARA..

APSTRAKTI SE PREDAJU, PREMA PRAVILNIKU I NJIME UTVRĐENOJ FORMI.

VIŠE INFORMACIJA NA SAJTU  http://dpirss.com/rokovi-takmicenja/