УПУСТВО ЗА ПОСТЕР ЗА РЕГИОНАЛНУ СМОТРУ  ПРЕУЗМИ ОВДЕ-Постер за регионалну смотру

ПРИМЕР ИЗГЛЕДА ПОСТЕРА ПРЕУЗМИ ОВДЕ-Poster

 

  1. Сви учесници такмичења претсављаће своје истраживачке пројекте путем постера.
  2. Постер се штампа вертикално (Portrait), димензија 50 * 70 cm.
  3. ОВАВЕЗНИ ПОДАЦИ :
  • При врху се пише наслов истраживачког рада,
  • а испод тога име и презиме ученика, разред, школа и Регионални центар.
  • Затим се наводи име ментора и институција одакле је ментор.
  1. Постер чине текстови, графике и фотографије. Текст и слике се наводе у две колоне.
  2. Постер представља сажети приказ изведеног истраживања.
  3. Постери се штампају у дигиталној форми.