Svi učenici 7 i 8 razreda osnovnih škola, kao i učenici srednjih škola, koji su sa uspehom završili svoje istraživačke projekte, u obavezi su da ih pošalju Centru za talente na e-mail  talenti10@mts.rs najkasnije do 20 maja, isključivo u PDF formatu.

Radove i postere nije potrebno da štampate, to ćemo uraditi u Centru i nakon pristiglih radova, Vas o svemu detaljno informisati.

Sve potrebne informacije o vremenu, načinu i realizaciji takmičenja, dobićete putem imejla, a informcije možete naći i na ovom web sajtu. 

ПОСЕТИ САЈТ – ТКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНАТА СРБИЈЕ – http://ysa.edu.rs/